Äänitteet

Nämä äänitteet on toteutettu Ulvilantien keskuksessamme yleisölle ja omalle jäsenistölle avoimissa sekä online-tilaisuuksissa. Niiden on tarkoitus tarjota eväitä elämän tarkoituksen etsintään, löytämiseen ja toteuttamiseen. Kultaisen Ruusuristin Hengenkoulu perustaa opetuksensa muun muassa seuraaviin lähteisiin: gnostilaisuus, manikealaisuus, Valentinos, Hermes Trismegistos, Platon, buddhalaisuus, Lao Zi, klassinen Ruusuristi. Hengenkoulu esittää synteesin, jonka avulla nykyajan ihminen voi kulkea vapautustien realistisesti ja itsemääräämisoikeutensa säilyttäen omassa tahdissaan, pakottomasti.

Polariteeteista ykseyteen

Usein kuulee sanottavan: Olen elänyt väkevästi, elämäni on ollut myrskyisää, mutta en kadu mitään. Mitä ajatuksia tämä herättää? Miksi haavoitamme kaiken aika toisiamme ja itseämme? Voiko olla rehellinen ja samanaikaisesti olla puhumatta totta? Mitkä ovat ”kohtaloonsa tyytymisen” kielteiset ja myönteiset seuraukset?

Artikkelin voit myös lukea tästä linkistä.

Itsensä voittava on kaikkivoipa

Itsetuntemus on uskomattoman vaikeaa, sen kai tiedämme. Kun ajattelemme sen eteen näkemäämme vaivaa, emme todennäköisesti voi muuta kuin huokailla sen saavuttamisen mahdottomuutta. Kaikesta huolimatta itsetuntemus on vasta ensiaskel kohti itsensä parantamista!

Artikkelin voit myös lukea tästä linkistä.

Kuinka vapaudun ulkoisista paineista

Miksi meidän on vaikeaa hyväksyä itseämme ja olla itsellemme ja toisillemme armollisia?
Onko sisäisten oikeuksien tunnistaminen vaikeaa?
Huomaako ihminen pakenevansa itseään?
Mitkä ovat tyypillisiä keinoja paeta itsensä kohtaamista?
Mitä tästä tunnistamattomuudesta voi seurata?
Miten tämän ongelman voisi ratkaista?
Entä onko ratkaisu helppo toteuttaa?

Artikkelin voit myös lukea tästä linkistä.

Itsetuntemus ja sisäinen uudistuminen

Mitä itsetuntemus on?
Miten sitä hankitaan?
Mitä on tietoisuus?
Miten itsetuntemus edistää sisäistä uudistumista?
Mikä pitää uudistaa?

Artikkelin voit myös lukea tästä linkistä.

Hyväksyvä läsnäolo – mindfulness

Tietoinen ihminen on valppaana läsnä tässä ja nyt; hän on havainnoitsija, joka ei arvostele vaan hyväksyy kaiken sellaisenaan. Sielunulottuvuudessa koemme ykseyttä, vapautta ja rakkautta. Sielusta eläessämme merkityksemme ihmiskunnalle voi olla paljon suurempi kuin silloin, kun elämme itseämme puolustavina persoonallisuuksina. Uuden sielun kehittyminen hyödyttää kaikkia ja kaikkea.

Artikkelin voit myös lukea tästä linkistä.

Pelko, korona ja minä

Koronasta on tullut yhteiskuntiamme ohjaileva tekijä. Tuo olemattoman pieni tekijä näyttää ihmisille, keitä he ovat.

Artikkelin voit myös lukea tästä linkistä.

Hengenkoulun merkitys tässä ajassa

Nykyaikaisen kristillisen vihkimystien kokelaaksi soveltuu henkilö, joka ymmärtää, että hänen nykyinen nelinkertainen järjestelmänsä eli fyysinen ruumis, astraaliruumis, eetteriruumis ja ajattelukyky ovat jumalattomat, kuolevaiset ja maahan sidotut ja että hänen nykyinen aivotietoisuutensa on henkisen oivalluksen este.

Pistis Sofian mysteerit nykyajassa

Pistis Sofiassa mainitaan kaksi virtaa, kaksi sähkömagneettista virtausta, joista toinen on tiedonvirta, Pistis, ja toinen viisaudenvirta, Sofia. Pistis liittyy kullakin ajanjaksolla käytettävissä olevaan inhimilliseen tietoon, niin että koko ihmiskunta voi löytää sen emanaation ja reagoida siihen. Ihmiskunnan täytyy itse asiassa reagoida siihen. Sofian virtaus pitäytyy kokonaan erossa tästä maailmasta, vaikka se säteileekin tänne maailmaan. Sen harras toive on, että Jumalaa etsivä ihminen lopulta pakenee luonnon Pististä ja löytää Sofian, viisauden, ja muuttuu itse tuoksi viisaudeksi.

Sisäinen joulu – vain kerran elämässä

Evankeliumikuvaus Jeesuksen elämästä on henkisen tien yksityiskohtainen vertauskuva. Olennaista on oivaltaa, että jokainen ihminen pystyy halutessaan kulkemaan koko henkisen tien, jonka Jeesus Kristus on kulkenut malliksi meille. Jan van Rijckenborgh kirjoittaa kirjassaan Gnosiksen nykyinen ilmennys: ”Joulun ihmettä voidaan lähestyä vain irtautumalla täysin […] perinteisistä menetelmistä ja voimista, toisin sanoen tässä maailmassa sovelletuista filosofioista, uskonnollisista muodoista ja ohjeistuksista.”

Henkinen pääsiäinen

Ihmiskunta on kautta aikojen viettänyt juhlaa kevätpäiväntasauksen aikaan, jolloin valo ja pimeys ovat keskenään tasapainossa ja taivas ja maa koskettavat vertauskuvallisesti toisiaan. Mitä mahdollisuuksia tämä tarjoaa? Tervetuloa kuuntelemaan ajatuksia pääsiäisjuhlan henkisistä mahdollisuuksista, jotka avautuvat tänäänkin jokaiselle ihmiselle, joka niitä kaipaa.