Antautuminen on Kaikkeuden laki joka avautuu kun ihminen alkaa ymmärtää sisäistä viettiään

Gnostinen filosofia

Antautuminen on vastaanottamista. Sisäänhengitys tekee uloshengityksen välttämättömäksi. Jos pidättää hengitystään, tukehtuu. Hengitämme sisään ja annamme sen virrata taas ulos. Elämän energian vaihtelulla, sisään- ja uloshengityksellä, luomakunta uudistuu ja pitää itsensä elossa. Sisään- ja uloshengitystä voidaan verrata vaihtelevaan antautumiseen elävälle energialle. Tämän liikkeen aikana tulee hetki, jolloin voidaan kokea tuntematon. Tämän ikuisen elementin vastaanottaminen on sille antautumisessa.

Vasta silloin, kun ihminen on saanut tarpeekseen maallisesta maailmasta, pystyy hän ymmärtämään sisäistä viettiään. Silloin hän ymmärtää, kun hänen sydämensä kutsuu häntä: ”Minä olen sinussa ja sinä olet minussa! Tunne Itsesi!” Se on heräämisen uusi vaihe. Jumalallinen sielu, hänen henkikipinänsä, tekee itsensä tunnetuksi. Se on kaiken ratkaiseva hetki ihmisen elämässä: ikuisen keskustan uudestaan herääminen ja jumalallisen sieluytimen sytyttäminen sydämessä. Tästä lähtien hänen elämänsä on dynaamista, rauhatonta etsintää. Hän ei enää seuraa viettiä etsiä itsensä ulkopuolelta, vaan sisäisestä itsestään. ”Kolkuttakaa, niin teille avataan”.

Sitä mukaa kuin ihminen kieltäytyy harhamaailman roolipelistä ja kääntyy kaikkeuden sydämeen, voivat vanhat verisiteet, harhakuvitelmat ja roolimekanismit haihtua pois. Silloin alkaa loistava sisäinen kehitys ja todellinen antautuminen.

Ihmiselle, joka on palaamassa kotiin, tulee maailman kolminkertainen rakenne, ’valta, kunnia ja omaisuus’, olemaan kiusauksena erämaassa. Tämä on kiusaus, jonka hänen uusi tietoisuutensa, uusi sieluntila, tulee kokemaan aina uudelleen. Pystyykö hän tunnistamaan taipumuksensa vallankäyttöön ulkopuolisessa maailmassa ja alitajunnassaan ja voittamaan tämän kiusauksen tulemalla tietoiseksi? Onko hän kykenevä neutralisoimaan taipumuksensa itsensä ylentämiseen, onnen ja omaisuuden tavoitteluun tulemalla tietoiseksi? Täydellinen antautuminen elämän pranalle poistaa kaikki esteet kuin auringossa haihtuva usva. Silloin sielu elää, sillä Kristuksen tulen puhtaat elämän energiat ovat täyttäneet tehtävänsä ihmisessä. Nämä puhtaat elämän energiat muodostavat avaimen, jolla vankilamme portit voidaan avata. Kaikkeuden sydämelle antautumisen kautta, makrokosmoksessa sekä mikrokosmoksessa, saa ihminen taas vastaanottaa Elämän Puun alkuperäistä pranaa. Se puhdistaa hänet ja vapauttaa hänet vanhasta luonnosta rakentaen hänessä täysin uuden järjestelmän. Hänestä tulee tietoinen työntekijä Kristuksen kaikkeuden ilmentymässä, ja antautuessaan sille hänestä tulee taas todellisen viinipuun oksa.

”Sielun Kuningaskunta on siinä itsessään.”
Jacob Böhme

”Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.” (Joh. 15:5)

//To change logo link to the main site