Esittely

Kultaisen Ruusuristin Koulu

On olemassa kultainen lanka, jonka avulla voi päästä murtuneen todellisuutemme labyrintista totuutta kohti. Lectorium Rosicrucianum eli Kultaisen Ruusuristin Kansainvälinen Koulu pyrkii auttamaan etsijöitä löytämään ja muodostamaan elävän yhteyden tähän loistavaan säikeeseen, joka on punottu rakkaudesta, viisaudesta, tiedosta (gnosis) ja toiminnasta. lue lisää

Historia

Lectorium Rosicrucianum eli Kultaisen Ruusuristin Kansainvälinen Koulu sai alkunsa Haarlemi­ssa, missä sen nykyinen päämaja sijaitsee. Sen alkuna voidaan pitää vuotta 1924, jolloin veljekset Z. W. Leene (1892–1938) ja J. Leene (1896–1968) liittyivät Rosicrucian Fellowshipin Hollannin osas­toon, yhdistykseen, jonka Max Heindel perusti vuonna 1909 Oceansideen, Kaliforniaan. lue lisää

Päämäärä

Lectorium Rosicrucianumin oppi perustuu kahden luonnonjärjestelmän käsitteeseen. Ensinnäkin on luonnonjärjestelmä, jonka tunnem­me. Se käsittää se­kä tämän että tuonpuo­leisen. Kaikki tähän luonnonjärjes­telmään kuuluva on synty­män, elämän, kuo­leman ja uudelleen syntymisen kier­ron alaista. Toi­seksi on olemassa alkuperäinen ju­malallinen järjestelmä. lue lisää

Symbolit

Ympyrää ilman keskipistettä ei ole olemassakaan, sillä keskipiste määrittää ympyrän muodon. Ilman että ulkoinen ja sisäinen maailma muodostavat ykseyden, ei ole ylöspäin vievää tietä. lue lisää

Kultaisen Ruusuristin Kansainvälinen Koulu
Kultaisen Ruusuristin Kansainvälinen Koulu