Oppilaanaolo

Mitä tarkoittaa Ruusuristin oppilaana oleminen? Transfiguristiset opetukset eivät ole tarkoitettu ainoastaan filosofisesti tarkasteltaviksi – ne on tarkoitettu elettäviksi. Opetusten eläminen on Hengenkoulun oppilaanaolon keskeinen päämäärä. Niille, jotka eivät tunne olevansa valmiita käytännön oppilaanaoloon mutta jotka haluavat pitää yllä yhteyttä Hengenkouluun, on mahdollista liittyä jäseniksi. Sekä oppilas että jäsen maksavat jäsenmaksua.

Suuntautuminen ja henkilökohtainen vapaus

Ennen kuin kiinnostunut henkilö päättää liittyä Hengenkouluun, hänelle annetaan niin paljon aikaa ja niin monta tilaisuutta, kuin hän haluaa, tutustua kouluun ilman mitään velvoitteita. Liittymisensä jälkeen jokainen on vapaa eroamaan koulusta haluamallaan hetkellä. Henkilökohtaista vapautta pidetään ainoana oikeana perustana henkisen tien kulkemiselle.

Temppelit, konferenssipaikat ja kaupunkikeskukset

Lectorium Rosicrucianumilla on monessa maassa temppeleitä ja konferenssikeskuksia. Niissä oppilaat tapaavat toisensa säännöllisesti temppelipalveluissa ja muissa kokouksissa, joiden aikana he tutkivat transfiguristista filosofiaa ja miettivät, miten he voivat sisällyttää sen elämäänsä. Kaupunkikeskuksilla on sama tarkoitus ja niitä käytetään myös yleisöesitelmien ja kurssien järjestämiseen. Maailmanlaajuisesti suunnilleen 12 000 oppilasta toimii aktiivisesti. Sen lisäksi Lectorium Rosicrucianumilla on noin 3 000 jäsentä, jotka käyttävät hyväkseen mahdollisuutta tutustua Hengenkouluun paremmin.

Elämänuudistus ja elämäntapa

Oppilailta edellytetään joitakin perusuudistuksia elämässään, esimerkiksi kasvissyöntiä sekä tupakan, alkoholin ja huumeiden käytöstä luopumista. Heiltä edellytetään myös korkeaa moraalia. Ulkoisissa toiminnoissa ja sisäisessä kehityksessään miehet ja naiset ovat samanarvoisia. Oppilasjoukkoon kuuluu kaiken ikäisiä ihmisiä, mutta aktiivisesti toimivien nuorten ihmisten määrä Lectorium Rosicrucianumin työssä on erittäin suuri.

Nuorisotyö ja Jan van Rijckenborgh -koulut

Paljon huomiota kiinnitetään nuorison kouluttamiseen. On olemassa erityinen nuoriso-osasto, jonka kansainvälinen keskus, Noverosa, on Alankomaissa. Nuorisojäsenet, joiden ikä on 6–18 vuotta, tutustuvat gnostisen opin peruskäsitteisiin satujen ja kertomusten avulla. Sitä mukaa kun he kasvavat vanhemmiksi, käsitteet selitetään heille järkiperäisesti. Lectorium Rosicrucianumilla on myös kolme omaa peruskoulua Alankomaissa: Jan van Rijckenborgh -koulut.

Tule mukaan ja osallistu toimintaamme!

Lomakkeella voit hakea Kultaisen Ruusuristin Koulun jäsenyyttä.