Kaksi miekkaa ja Ruusuristinoppilas

Kaksi miekkaa ja Ruusuristinoppilas

“Jeesus sanoi opetuslapsille: – Kun lähetin teidät matkaan ilman kukkaroa, laukkua ja jalkineita, niin puuttuiko teiltä mitään? – Ei mitään, he vastasivat. Silloin Jeesus sanoi: – Nyt on toisin. Jolla on kukkaro, ottakoon sen mukaansa, samoin laukun. Jolla ei ole rahaa, myyköön viitan päältään ja ostakoon miekan. Sillä tietäkää, että tämän kirjoituksen täytyy käydä toteen: ’Hänet luettiin rikollisten joukkoon’. Kaikki, mitä minusta on lausuttu, saa nyt täyttymyksensä. Opetuslapset sanoivat: – Herra, tässä on kaksi miekkaa. – Riittää, hän vastasi.
Luukkaan evankeliumi 22:35–38

Kaksitoista reipasta miestä jätti sankarin pulaan, sillä vaikka he olivat vuosikaudet olleet tekemisissä hänen kanssaan, he eivät ymmärtäneet mitään hänen tarkoitusperistään. Näin kärsimyshistorian ulkoinen osa tekee tepposet uskollemme. Tästä syystä Ruusuristinoppilas etsii uutta valoa, jotta tosi usko eläisi ikuisena varmuutena harmonisesti kasvavassa persoonallisuudessa, jossa asuu jumalallinen henki.

“Kun lähetin teidät matkaan ilman kukkaroa, laukkua ja jalkineita, niin puuttuiko teiltä mitään?” ”Ei mitään”, he vastasivat. Evankeliumeissa kerrotaan kahdentoista opetuslapsen lähetystehtävästä. Kristuksen kaksitoista opetuslasta lähetetään kokeeksi saarnaamaan evankeliumia ja parantamaan sairaita. Opetuslasten tuli soveltaa käytäntöön kehittämiään voimia. Heidän sydämissään soi muistutus: ”Olette saaneet kaiken ilmaiseksi, jakakaa siis ilmaiseksi.”

He lähtivät matkaan todellisina palvelijoina, ja heidän matkansa tunnusmerkki oli suhde toisten ihmisten matkaan. Jälkimmäiset tekivät suuria valmisteluja ja ottivat mukaan suuren tukon rahaa, matkalaukun ja kengät. Edellisille tärkeintä oli Jumalan valtakunta, ja kaikki muu seurasi itsestään normaalisti ja loogisesti. Heiltä ei puuttunut mitään! Kaikki tapahtui matkan aikana mestarin valvonnassa. He tunsivat itsensä vahvoiksi, ja sen perusteella he täyttivät tehtävänsä kuuliaisesti. Kaikki oli hyvin! Olosuhteet olivat ihanteelliset! Tulossa oli kuitenkin aika, jolloin kokeet tuli läpäistä tilanteessa, joka ei olisikaan ihanteellinen: Mestarin ollessa poissa. He vastaanottivat vanhaan tapaan Kristukselta tarvitsemiaan voimia, ja myöhemmin paljastuisi, olivatko he itse kultivoineet näitä voimia henkilökohtaiseksi omaisuudekseen.

Kun kirjoituksen sana, salattu välttämättömyys: ”Hänet luettiin rikollisten joukkoon” täyttyy oppilaan elämässä ja hän kohtaa mustan yön ja ankaran kriisihetken, paljastuu, onko hänellä jotakin henkilökohtaista, jotakin omaa, jonka avulla hän pystyy vastustamaan myrskyä. Hänellä itsellään tulee olla varusteinaan tukku rahaa, matkalaukku ja kengät. Hänellä tulee myös olla väkevänä tukena dynaamisen energian miekka. Ne joilla ei ole miekkaa, myyvät vaatteensa saadakseen sellaisen. Maailmassa tarvitaan tekoja, aktiivisuutta pimeyden hetkellä, henkivoimaa sen sijaan että tukeuduttaisiin toisiin. Kun kehityksemme mestarin rinnalla päättyy, meidän tulee toteuttaa evoluutiomme toisella tavalla.

Opetuslapset sanoivat: ”Tässä on kaksi miekkaa.” Oppilas omistaa kaksi miekkaa: toinen on välkehtivän kultainen, Kristuksen paljastama tiedon aurinkoase, toinen on mystisen hedelmällisyyden ase. He itse kahden miekan kantajina ovat Isän jumalallisia kipinöitä.

Kun he ovat varustautuneet näin, he vastaavat mestarille: “Kaikki on hyvin!”. Nyt he voivat kulkea hänen rinnallaan Öljymäelle, missä valtava palvelu-uhri alkaa ja kestää sitten kuolemaan saakka. Saatamme aluksi pinnallisesti arvioida, että suuri uhri lähes näivettyi opetuslasten aivottomuuden ja tunteettomuuden vuoksi, sillä heidät oli valittu täysin soveltumattomien joukosta. Kuitenkin ratkaisevan pimeyden hetken langetessa näemme sisäisten opetusten oppilaina Mestarin kahdentoista muodostaman piirin keskellä. Jokaisella on kaksi miekkaa hankkimiensa voimien vertauskuvana. Tästä raamatunote kertoo meille lyhyesti.

Jokaisen oppilaaksi, todelliseksi opetuslapseksi, haluavan tulee hankkia kaksi miekkaa. Maailmassa tarvitaan miekkoja, mutta ei verisiä karikatyyrejä, joiksi maailma on miekat muuttanut, vaan kaksi tulista ristittyä miekkaa, niin kuin klassisessa maahan juurrutetussa ristissä. Vasta sitten, kun tämä risti on käytettävissä, ruusut puhkeavat kukkaan.

Pentagrammi 1/2013