Ylösnousemus valovaatteessa

Asumme kehossa. Kun kaikki on kunnossa, tunnemme olomme onnelliseksi ja miellyttäväksi. Jos kehon prosessit häiriytyvät, tunnemme itsemme sairaiksi, myös sielullisesti. Olemme täällä maailmassa kehomme avulla, sen kautta tunnemme olevamme olemassa. Ei ole ihme, että se muodostaa myös tietoisuutemme. Kun käytämme itsestämme sanaa minä, tarkoitamme kaikkea, mikä kuuluu ruumiidemme järjestelmään. Keho on ajallinen, kuluu ja häviää lopulta kokonaan.

lue lisää

Pukeutukaa täydelliseen ihmiseen

Maria Magdaleenan evankeliumi

Nag Hammadista löydetty Maria Magdaleenan evankeliumi (Nag Hammadin kätketty viisaus, WSOY, Marian evankeliumi) kertoo ylösnousseen ilmestymisestä kahdelletoista opetuslapselle ja hänen heille antamistaan ohjeista. Näitä allegorioita sisäisesti tutkimalla voi oivaltaa, että ne viittaavat uudistuksen henkeen, joka kiinnittää Kristuksen sisäiset arvot etsijöihin tulevina aikoina.

lue lisää

Maria Magdaleena ja valo

Maria Magdaleena ja valo

Maria Magdaleenan viimeaikainen runsas esilläpito perustuu etsijöiden tietoisuuden kasvuun. Hänen kaksi rooliaan Jeesuksen uskottuna ja rakastettuna viittaavat kahdenlaiseen suhteeseen: toisaalta on kyse oppilaan suhteesta opettajaansa, toisaalta korkeamman rakkaudesta pyrkijää kohtaan, keskinäisessä kiintymyksessä. Sisäisellä tunnolla varustetun ihmisen lukiessa näistä kahdesta kirjoitettua ulkoista, aineellista historiaa hän näkee sen läpi ja ymmärtää, että käytetty kieli ja kuvat ovat kauaskantoisia oivalluksia sisältäviä allegorioita.

lue lisää