Maria Magdaleena ja valo

Maria Magdaleena ja valo

Maria Magdaleenan viimeaikainen runsas esilläpito perustuu etsijöiden tietoisuuden kasvuun. Hänen kaksi rooliaan Jeesuksen uskottuna ja rakastettuna viittaavat kahdenlaiseen suhteeseen: toisaalta on kyse oppilaan suhteesta opettajaansa, toisaalta korkeamman rakkaudesta pyrkijää kohtaan, keskinäisessä kiintymyksessä. Sisäisellä tunnolla varustetun ihmisen lukiessa näistä kahdesta kirjoitettua ulkoista, aineellista historiaa hän näkee sen läpi ja ymmärtää, että käytetty kieli ja kuvat ovat kauaskantoisia oivalluksia sisältäviä allegorioita.

lue lisää

Valon energia sairastelussa

Valon energia sairastelussa

Sairastelu on osa elämää. Joskus ihminen parantuu, joskus ei. Mainen parantuminen on aina suhteellista ja riippuu inhimillisistä puutteista ja vastakohtaisuuksien maailmasta. On täysin luonnollista, että ihminen hakee lohtua, elvytystä ja erilaisia ratkaisuja. Valoaaltoterapia, biofotoneilla parantaminen, voi tarjota lievitystä, mutta lopullisen avun tarjoaa ainoastaan itsen täydellinen antautuminen Valolle.

lue lisää