Historia

Kultaisen Ruusuristin Kansainvälinen Koulu sai alkunsa Haarlemi­ssa, missä sen nykyinen päämaja sijaitsee. Sen alkuna voidaan pitää vuotta 1924, jolloin veljekset Z. W. Leene (1892–1938) ja J. Leene (1896–1968) liittyivät Rosicrucian Fellowshipin Hollannin osas­toon, yhdistykseen, jonka Max Heindel perusti vuonna 1909 Oceansideen, Kaliforniaan.

 J. van Rijckenborgh ja Catharose de Petri

Veljeksistä tuli hyvin nopeasti yhdistyksen aktiivisia jäseniä ja vuonna 1929 heitä pyydettiin johta­maan Hollannin osastoa. Vuonna 1930 rouva H. Stok-Huizer (1902–1990) liittyi veljesten joukkoon ja yhdessä he aloittivat henkisen etsinnän, jonka tuloksena vuonna 1935 he katsoivat välttämättömäksi muodostaa itsenäisen ruusuristin liikkeen. Z. W. Leene kuoli vuonna 1938, mutta J. Leene ja H. Stock-Huizer jatkoivat aloitettua työtä. He kirjoittivat joukon kirjoja, joita painetaan yhä. Ne julkaistaan heidän kirjailijanimillään J. van Rijckenborgh ja Catharose de Petri.

Toinen maailmansota

Miehitysvoimat kielsivät yhdistyksen toiminnan toisen maailmansodan aikana, mutta myöhemmin, heti kun oli mahdollista toimia avoimesti, nämä kaksi henkistä johtajaa omaksuivat uuden lähestymistavan, jossa käsite ”gnosis” oli yhä keskeisempi. Sana gnosis tarkoittaa kirjaimellisesti tietoa, kristosentrisessä merkityksessä välitöntä tietoa jumaluudesta, joka saavutetaan henkisen kehityksen tuloksena. Raamattu viittaa siihen uudestisyntymisenä vedestä ja Hengestä (Joh. 3:5). Tämän prosessin tapahtumia symboloi kirja Kristian Ruusuristin alkemialliset häät.

Kristian Ruusuristi

Nimi Kristian Ruusuristi on nimitys, jota 1600-luvun klassiset ruusuristiläiset käyttivät uuden ihmisolennon prototyypistä, joka on Kristuksessa uudestisyntynyt. Hän omistaa sydämensä ja sielunsa aidolle henkiselle uudistumiselle kaikissa ihmisissä.

Gnosis

Käsite ”gnosis” tarkoittaa laajemmassa merkityksessä Kristuksen ja hänen veljeskuntansa universaalia kosketusta ja heidän ajatonta pelastustyötään, joka on jatkunut koko historian ajan, sisältäen myös Kristusta edeltävät ajanjaksot.

Gnostinen Hengenkoulu

Vuonna 1945 yhteisö alkoi käyttää nimeä Lectorium Rosicrucianum ja astui esiin gnostisena Hengenkouluna. Yhteisön toiminta levisi nopeasti Alankomaitten rajojen ulkopuolelle, ja tällä hetkellä Lectorium Rosicrucianumilla ei ole jäseniä vain lukuisissa Euroopan maissa, vaan myös Etelä-Amerikassa, Pohjois-Amerikassa, Afrikassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.

J. van Rijckenborghin ja Catharose de Petrin kuoltua Lectorium Rosicrucianumin johtoon on tullut kansainvälinen henkinen johtoryhmä, jota tukevat kansalliset johtoryhmät ja erilaiset työryhmät.