Kultaisen Ruusuristin Koulu

On olemassa kultainen lanka, jonka avulla voi päästä murtuneen todellisuutemme labyrintista totuutta kohti. Kultaisen Ruusuristin Kansainvälinen Koulu (Lectorium Rosicrucianum) pyrkii auttamaan etsijöitä löytämään ja muodostamaan elävän yhteyden tähän loistavaan säikeeseen, joka on punottu rakkaudesta, viisaudesta, tiedosta (gnosis) ja toiminnasta.

Transfiguraation polku

Tämä kultainen lanka on polku, joka voidaan todellakin kulkea. Se on polku, jonka kaikkien uskontojen alkuperäinen muoto näyttää.

Yksikään mestari tai vihitty ei voi antaa totuutta toiselle ihmiselle. Sitä voi lähestyä vain itse ponnistelemalla ja tunkeutumalla kaikkien esteitten ja vaikeuksien läpi, joita kohtaamme tiellä. Se voidaan saavuttaa vain sisäisessä muutosprosessissa, jota kutsutaan sielun uudestisyntymiseksi eli transfiguraa­tioksi. Aito Hengenkoulu näyttää transfiguraation polun ja opettaa oppilailleen sen seuraamista.

Jumalallinen järjestelmä

Transfiguraation prosessista ei hyödy minäkeskeinen itse eli persoonallisuus, vaan sisäinen jumalallinen itse, joka on herännyt ja pystyy muuttumaan yhä aktiivisemmaksi. Tällä on valtavia seurauksia persoonallisuudelle: siitä tulee toisen järjestelmän väline, jumalallisen järjestelmän, valtakunnan joka ei ole tästä maailmasta. Tässä tilassa se pystyy keskellä maailmaa palvelemaan kaikkia ihmisiä.

Mysteeriokoulujen perinne

Lectorium Rosicrucianum on siinä mielessä nykyaikainen järjestö, että sen sanoma sovitetaan 21. vuosisadan ihmiskunnan voimakkaasti yksilöllistyneelle tietoisuudelle. Sen juuret ovat kuitenkin syvällä menneisyydessä, sillä se on osa ikiaikaista mysteeriokoulujen traditiota. Se on aikai­sempien henkisen heräämisen impulssien kehitystä, kuten gnostikot, albigenssit, kataarit ja 1600-luvun klassiset ruusuristiläiset.