Symbolit

Ruusun ja ristin symboliin kätkeytyy sanan uskonto – re-ligion – alkuperäismerkitys: jälleen yhteen liittäminen. Sielu liitetään jälleen jumalalliseen voimaan, vapauttavaan voimaan, joka ”ei ole tästä maailmasta”.

Useimmin käytettyjä symboleita ovat:

Ruusu ja risti – ristissä on kultainen ruusu pysty- ja vaakapalkin keskellä.

Pentagrammi – pentagrammi on uudestisyntyneen, uuden ihmisen vertauskuva.

Ympyrä keskipisteineen, tasasivuinen kolmio ja neliö – ympyrää ilman keskipistettä ei ole olemassakaan, sillä keskipiste määrittää ympyrän muodon. Ilman että ulkoinen ja sisäinen maailma muodostavat ykseyden, ei ole ylöspäin vievää tietä. Ympyrä on ikuisuuden, äärettömyyden tai mikrokosmoksen vertauskuva. Kolmio symboloi kolmea Logoksesta virtaavaa voimaa: Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. Neliö symboloi uuden ihmisen rakennelman perustuksia.

Ympyrä viittaa ikuiseen täydellisyyteen, johon myös ihmiskunta ja maailma sisältyvät. Tämä jumalallinen täydellisyys on lähde, josta elämä on saanut alkunsa ja johon sen tulee palata. Täydellisyys lähettää jatkuvasti magneettista kutsu-aan ihmiskunnalle, jonka on määrä alkaa tiedostaa alkuperänsä ja luonnon kaksijakoisuus.

Kolmio viittaa kolminkertaiseen, universaaliin säteilyvoimaan:

  • rakkauden voimaan, joka on Jumalan suunnitelman pohjalla ja jonka avulla sielu, ihmisen kuolematon osa, vapautuu ainemaailmasta;
  • tiedon voimaan, joka paljastaa ihmiskunnan suunnitelman valollaan;
  • ja toiminnan voimaan, jonka avulla lähdemme paluutielle, ylös vievälle spiraalille vapautuaksemme todella.

Neliö edustaa perustaa, jolla kuolemattoman sielun uudestisyntyminen to-teutuu universaalien voimien avulla. Sisäinen uudistuminen on suurenmoinen asia, johon meidät on kutsuttu. Se on sisällemme kätkeytynyt tehtävä.

Piste – käännekohta – Henki

Uudestisyntyneen Henkisielun Kolmio

Transfiguroituneen persoonallisuuden Neliö

Uuden Elämänkentän Ympyrä, joka paljastuu täällä, tässä elämässä