Uskonnon ydin

Kultaisen Ruusuristin Kansainvälisen Koulun antama opetus ei ole uutta. Menetelmä, jolla ruusu eli alkuperäinen, jumalallinen itse saadaan entisöidyksi, löytyy kaikkien maailman suurten uskontojen ytimestä. Me ihmiset, joissa minäkeskeinen itse vallitsee, olemme kuitenkin alttiit väärinkäsityksille, sillä meillä on taipumus tulkita uskonnon opetukset niin, että ne olisivat tarkoitetut tavalliselle minätietoisuudelle. Tällä tavoin henkistä polkua koskevat sanomat vääristyvät ja alkuperäinen totuus unohtuu aikojen saatossa.

Universaalipolku

Kaikissa suurissa maailmanuskonnoissa ilmaistaan ajatus, jonka mukaan ihmisillä oli alussa täydellinen yhteys alkuperäänsä, absoluuttiin, Jumalaan. Menettäessään tämän yhteyden heistä tuli kaksinaisia olentoja Jumalasta erossa olevaan maailmaan, pystymättä enää jatkamaan elämää valon maailmassa. Kaikkien uskontojen alkuperäinen opetus kuvailee paluutietä takaisin valon maailmaan, menetelmää, jolla voimme entisöidä yhteytemme jumaluuteen. Siksi uskonnosta käytetäänkin muissa kielissä sanaa ”religion”, joka on lähtöisin latinan sanasta re ligô, ’liittää uudelleen yhteen’. 

Jumalyhteyden palauttaminen kuvaillaan kauniisti mm. vanhassa egyptiläisessä kirjoituksessa, Corpus Hermeticumissa:

”Oli Hänen tahtonsa, että yhteys Henkeen olisi kaikkien sielujen tavoitettavissa; kuitenkin palkkiona kilvoituksesta. Hän lähetti alas suuren Sekoitusastian, joka oli täytetty Hengen voimilla, ja Hän nimesi sanansaattajansa ja pyysi tätä julistamaan ihmissydämille: Upottakaa itsenne tähän Sekoitusastiaan, te sielut, jotka pystytte; te, jotka uskotte ja luotatte siihen, että nousette Hänen luokseen, joka lähetti tämän Astian alas; te, jotka tiedätte minkä takia teidät on luotu.”

J. v. Rijckenborgh, Egyptilainen gnosis

Pyha Graal

Kilvoituksen palkinto on uppokaste, puhdistus, veden, viinin ja Hengen kaste sekoitusastiassa, Pyhässä Graalissa. Sekoitusastia, Pyhä Graal, joka on täynnä voimia ja välttämättömiä ominaisuuksia valon valtakuntaan paluuta varten, on todellakin olemassa. Se on aina ollut ja tulee olemaan niin kauan, kuin on olemassa yksikin ihminen, joka ei ole vielä löytänyt tietä takaisin kotiin. Se ei kuitenkaan ole olemassa muotona vaan värähtelynä, ja koska se on puhdas, ei alempi minäkeskeinen itse voi koskaan koskettaa tai tahrata sitä.

Siksi klassiset ruusuristiläiset totesivat manifestissaan, Fama Fraternitatis R.C:ssa, joka julkaistiin vuonna 1614:

”Niinpä meidän Rakennuksemme, vaikka tuhannet sen näkisivät läheltä, tulee aina pysymään koskemattomana, tuhoutumattomana, näkymättömänä ja täysin piilossa pahalta maailmalta.”

Jumalallisen voiman avulla meissä oleva latentti henkinen itse voidaan entisöidä eläväksi. Tällä tavalla inhimillinen yhteys absoluuttiin saadaan jälleen luoduksi. Jumalallinen voima, Hengen voima – tai Dao, niin kuin kiinalaiset sitä kutsuvat – on kaikkien vapaasti tavoitettavissa. Siitä huolimatta on pääsy siihen yksi elämän suurimmista mysteereistä, sillä mitkään luontaisesti minäkeskeiseen itseen kuuluvat kyvyt eivät pysty sitä koskettamaan. Kultaisen Ruusuristin Koulun välittämän tieteen tarkoituksena on saattaa meissä oleva Jumalan voima toimintaan, niin että harhan itse – minäkeskeinen itse – alkaa vaieta ja hiljentyä.