Mikä meidät eloon toi?
Rakkaus.
Mikä meille armon soi?
Rakkaus.
Mikä meidät synnytti?
Rakkaus.
Mikä meidät eksytti?
Rakkaudettomuus!

Sisäinen hiljentyminen on välttämätön apu, jonka saviastia, ihminen, voi lahjoittaa sydämessään olevalle aarteelle.

Tulevaisuus kuuluu sielunkasvulle, ei talouskasvulle

“Tietämättömyytemme on periaatteessa sitä, että emme voi oppia ymmärtämään Ainoaa tieteellisen tiedon tai ajatusten avulla, niin kuin toisia, älyllä käsitettäviä asioita. Sen ymmärtää vain jonkin itseämme korkeamman läsnäolon avulla.” Plotinos, Enneadit

Missiomme

Jokaisen ihmisen sisimpään kätkeytyy uuden tietoisuuden universaali alkuperuste, jonka avulla hänen on mahdollista saavuttaa ahdistuksesta, huolista ja peloista vapaa uusi elämä. Kultainen Ruusuristin näyttää tällaista elämää kaipaavalle sisäisen tien, jota kulkemalla hän saa kokea todellisen henkisen vapauden, ilon ja sopusoinnun koko ihmiskunnan ja maailmankaikkeuden kanssa.

Missiomme
Kultainen Ruusuristi

Kultainen Ruusuristi

“Ihminen, tunne itsesi, niin opit tuntemaan jumalat.”

“Ihminen, tunne itsesi, niin opit tuntemaan jumalat.”

Kultainen Ruusuristi on voittoa tuottamaton ja vapaaehtoisuuteen perustuva nykyaikainen vihkimyskoulu, jonka oppilaat pyrkivät uudenlaiseen tietoisuuteen arkielämänsä keskellä. Ruusuristin oppilas kiinnittää sydämessään latenttina olevan Tosiolemuksensa, ruusun, oman elämänsä ristille.

Tämän pyrkimyksen toteuttamiseen tarvittava tieto on kautta aikakausien eri sivilisaatioissa ja kansoissa manifestoituvaa Universaalia Viisautta.

Kultainen Ruusuristi näyttää etsijöille kehityskulun, jota läpikäydessään he löytävät kysymyksiinsä vastauksia, joita he hyödyntävät omassa muutosprosessissaan.

Kultainen Ruusuristi

“Ihminen, tunne itsesi, niin opit tuntemaan jumalat.”

“Ihminen, tunne itsesi, niin opit tuntemaan jumalat.”

Kultainen Ruusuristi on voittoa tuottamaton ja vapaaehtoisuuteen perustuva nykyaikainen vihkimyskoulu, jonka oppilaat pyrkivät uudenlaiseen tietoisuuteen arkielämänsä keskellä. Ruusuristin oppilas kiinnittää sydämessään latenttina olevan Tosiolemuksensa, ruusun, oman elämänsä ristille.

Tämän pyrkimyksen toteuttamiseen tarvittava tieto on kautta aikakausien eri sivilisaatioissa ja kansoissa manifestoituvaa Universaalia Viisautta.

Kultainen Ruusuristi näyttää etsijöille kehityskulun, jota läpikäydessään he löytävät kysymyksiinsä vastauksia, joita he hyödyntävät omassa muutosprosessissaan.

Kultainen Ruusuristi

Symbolimme merkitys

Ympyrä, Kolmio, Neliö ja Keskipiste:

Piste edustaa universaalia tietoisuutta, Hengenvoimaa.
Voimasta on kautta historian ja monenlaisten traditioiden käytetty useita nimiä, kuten aatma, noûs, lootuksenkukka, sisäinen Kristus, henkikipinä, ruusunnuppu.
Tämä Voima on ainoa perusta, jolta uusi tietoisuus voi alkaa ilmentyä.

Tasasivuinen kolmio symboloi uutta tietoisuutta, jossa ihmisen kolme kykyä ovat täysin tasapainossa keskenään: uusi ajattelu, uusi tunne-elämä ja uudet teot.

Neliö ilmentää uuden tietoisuuden avulla toteutuvaa kokonaisvaltaista elämänmuutosta. Neliön sivut symboloivat persoonallisuuden käytössä olevan välineistön muuttumista fyysisestä yhä hienojakoisemmiksi energiamuodoiksi.

Ympyrä on yksilön tietoisen ja täydellisen, universaalilla tasolla toteutuvan uudelleenintegroitumisen ja ihmiselämän suuren tavoitteen toteutumisen symboli.

Kultaisen Ruusuristin tunnus

Opetukset

Miksi ihminen on olemassa? Mikä on ihmiselämän todellinen tarkoitus? Miten Kultaisen Ruusuristin opetukset voivat opasta sinua? Et ehkä enää ole tyytyväinen sovinnaisiin vastauksiin, sinua ajaa syvä sisäinen tarve löytää jotain määrittelemätöntä, puuttuva ”jokin”. Ehkä annat sille nimen – haluat selvittää kuka todella olet tai haluat kokea tietoisen yhteyden Jumalaan tai haluat tulla rakastavammaksi ihmiseksi, parannuksen lähteeksi maailmassa – tai haluat löytää sisäisen rauhan ja kestävän onnen. Tai sitten et täysin pysty nimeämään sitä mitä etsit, mutta kuitenkin tiedät, että se on olemassa ja että sinun on löydettävä se.

Elämän tarkoituksen etsintä

Tarve löytää ”jotakin” on sinussa melko voimakas. Se on kyllin voimakas estääkseen sinua hyväksymästä tavanomaista elämää, josta niin monet kanssaihmiset tuntuvat nauttivan ja johdattaakseen sinut etsintään, jonka aikana olet jo kolunnut kirjastot, kurssit, työpajat ja erilaiset ryhmät saaden runsaasti kokemusta.

Lue lisää  ›

Uskonnon ydin

Kultaisen Ruusuristin Kansainvälisen Koulun antama opetus ei ole uutta. Menetelmä, jolla ruusu eli alkuperäinen, jumalallinen itse saadaan entisöidyksi, löytyy kaikkien maailman suurten uskontojen ytimestä.

Lue lisää  ›

Kaksi luonnonjärjestelmää

Kuvattuamme lyhyesti eräitä ruusuristiläisten filosofian perusperiaatteita haluamme nyt tarkastella muutamia niistä hieman yksityiskohtaisemmin. Ensimmäinen asia, jota haluamme selvittää, on kahden olemassaolonjärjestelmän käsite. Näitä kahta erillisjärjestelmää lakeineen ja olosuhteineen kutsumme ”kahdeksi luonnonjärjestelmäksi”.

Lue lisää  ›

Ihminen mikrokosmoksena

Tässä osassa tahdomme kuvailla sinulle lyhyesti ihmisen eri ruumiiden järjestelmää ruusuristiläisten käsitysten mukaan. Silloin voit selvemmin käsittää, mikä asema jumalallisella kipinällä on ruumiisi kokonaisjärjestelmässä.

Lue lisää  ›

Pyhä kaipaus

On hyvin tärkeää, että sielun saavutettua avoimuuden ymmärrämme, että täydellisyyden, rakkauden, hyvyyden jne. kaipuumme ei lopullisen analyysin mukaan ole peräisin minäkeskeisestä tietoisuudestamme, vaan meissä olevasta jumaluuden viimeisestä jäänteestä, sydämen ruususta.

Lue lisää  ›

”Tämä on tie huolista ja tuskasta vapautumiseen:

Ajattele niin kuin jokainen ajatus olisi syövytetty tulikirjaimin taivaankanteen, niin että kaikki voivat ne nähdä. Sillä niin on. Puhu ikään kuin koko maailma olisi yksi korva, joka tahtoo kuulla mitä sanot. Sillä niin tapahtuu tosiasiassa. Kaipaa niin, kuin itse olisit kaipaus. Todellisuudessa olet se. Elä niin kuin itse Jumala tarvitsisi sinua elääkseen Elämäänsä. On totta, että hän tarvitsee sinua.”

Mirdadin kirja, kirj. Mikhail Naimy

Tilaa ilmainen Pentagrammi-lehti

Tämä Pentagrammi-numero on kunnianosoitus Ruusulle, epäitsekkään Rakkauden universaalille symbolille. Tutkiskelemme tätä kaunista symbolia, joka on jo vuosisatoja inspiroinut runoilijoita kirjoittamaan kaikkein kauneimmat sanansa. Mikä saa runoilijat valitsemaan ruusun kauneuden ja sen terälehtien silkinhienon rakenteen ilmentämään sarastavaa toivoa ihmissydämissä? Entä sitten kun toivo on herätetty, mitä tarkoitusta on piikeillä, joiden vuoksi kauneutta on käytännöllisesti katsoen mahdotonta lähestyä?

Tilaa Pentagrammi-lehti

Viimeiset artikkelit