Elämän tarkoituksen etsintä

Miksi ihminen on olemassa? Mikä on ihmiselämän todellinen tarkoitus? Et ehkä enää ole tyytyväinen sovinnaisiin vastauksiin, sinua ajaa syvä sisäinen tarve löytää jotain määrittelemätöntä, puuttuva ”jokin”. Ehkä annat sille nimen – haluat selvittää kuka todella olet tai haluat kokea tietoisen yhteyden Jumalaan tai haluat tulla rakastavammaksi ihmiseksi, parannuksen lähteeksi maailmassa – tai haluat löytää sisäisen rauhan ja kestävän onnen. Tai sitten et täysin pysty nimeämään sitä mitä etsit, mutta kuitenkin tiedät, että se on olemassa ja että sinun on löydettävä se.

Tosiasiassa tarve löytää ”jotakin” on sinussa melko voimakas. Se on kyllin voimakas estääkseen sinua hyväksymästä tavanomaista elämää, josta niin monet kanssaihmiset tuntuvat nauttivan ja johdattaakseen sinut etsintään, jonka aikana olet jo kolunnut kirjastot, kurssit, työpajat ja erilaiset ryhmät saaden runsaasti kokemusta. Joskus tunnet päässeesi lähelle päämäärää, mutta sitten, juuri kun se tuntui olevan tarttumisetäisyydellä, se lipsahti taas käsistäsi. Jatkat. Yrität uudelleen.

Jos olet tällä etsintäretkellä, saatat löytää apua Ruusuristin opetuksista. On kuitenkin painotettava, ettei Kultaisen Ruusuristin Kansainvälisen Koulun opetuksia pidä ottaa auktoriteetikseen. Niiden tarkoituksena on ennemminkin herättää sinut tietoiseksi sellaisesta, minkä syvimmältäsi ennestään tiedät, vaikka väliaikaisesti olet sen unohtanut. Kun tämä sisäinen viisauden lähde on herännyt sinussa ja kun opit kuuntelemaan ja elämään siitä, polku vapautukseen avautuu kokonaan. Tällä tavalla meistä kaikista voi tulla elävän veden lähteitä, kaikkien kanssaihmisten hyväksi. Selittäkäämme, mitä tarkoitamme.

Ihmisen kaksinaisuus

Ensinnä, on olemassa perustavanlaatuinen ruusuristiläinen oivallus, joka ensi silmäyksellä voi vaikuttaa kovin yksinkertaiselta, mutta voi osoittautua ratkaisevaksi etsiessäsi elämän tarkoitusta. Tämä oivallus, päivittäin ymmärrettynä ja käytettynä, pystyy selkiyttämään valtavasti sisäistä etsintäämme, niin että se muuttuu yhä dynaamisemmaksi ja kykeneväksi ohjaamaan päämäärään. Oivalluksena on tieto, että etsintätarpeemme – ehdottoman totuuden, täydellisyyden, parannuksen ja rakkauden kaipuumme – ei ole lähtöisin siitä osasta meitä, jota olemme tottuneet kutsumaan ”minäksi”, vaikka siltä vaikuttaisikin. Ehdottomuuden kaipuumme on lähtöisin ikuisesta alkuperusteesta, joka on piilevänä meissä. Se on eri asia kuin minä, ego, ja se on useimmissa ihmisissä jokseenkin uinuva. Ruusuristiläiset kutsuvat ikuisuuden prinsiippiä ”ruusuksi”, mutta se tunnetaan myös monilla muilla nimillä, kuten jumalallinen kipinä, Kristus, kallis helmi, arvokas jalokivi lootuskukassa jne.

Kaksi olemassaolonjärjestelmää

Tämä tuo meidät ruusuristiläisten toisen perusperiaatteen eteen: tietoon, että ruusu – sydämen latentti ikuisuuden prinsiippi – on tiettyjen lakien alainen, kun taas muu osa olemustamme on toisten lakien alainen. Voimme nimittää näitä lakeja ”kahdeksi luonnonjärjestelmäksi” tai ”kahdeksi olemassaolonjärjestelmäksi”. Ruusua lukuun ottamatta koko olemuksemme on tämän luonnon tuote, se on täysin ajan ja paikan lakien alainen. Siksi emme voi omin voimin milloinkaan saavuttaa mitään ehdotonta ja kestävää. Meidän luomuksemme ovat aina päättyviä ja väliaikaisia.

Mutta ruusu, meissä oleva latentti iäisyysprinsiippi, on ikuisuuden lakien alainen. Jos siis toivomme voivamme ylittää ajan ja paikan rajat, jos haluamme saavuttaa ehdottoman, ikuisen, emme koskaan onnistu siinä luontosyntyisen olemuksemme avulla. Jos haluamme tyydyttää ehdottomuuden janomme, meidän on aloitettava ”astumalla syrjään” omasta tavanomaisesta, minäkeskeisestä tietoisuudestamme ja sallimalla meissä latentin ikuisuusprinsiipin kehittyä niin, että se vähitellen alkaa hallita järjestelmässämme.

Silta ajasta ikuisuuteen 

Gnostisena kouluna Kultaisen Ruusuristin Kansainvälinen Koulu auttaa ja tukee oppilaitaan pyrkimyksessä suistaa minäkeskeinen tietoisuus valtaasemastaan ja palauttaa se oikeaan osaansa, sisäisen tosi itsen, kristusitsen, ruusun palvelijaksi. Samanaikaisesti ruusulle heissä annetaan täysi tuki, jota se tarvitsee kasvaakseen. Jos oppilas myötävaikuttaa ja kestää tässä prosessissa, ruusu puhkeaa asteittain nupustaan ja alkaa kukkia; siitä tulee sisäisen valon ja rakkauden lähde, joka vuodattaa tuoksunsa kaikille, kaikkien hyväksi.

Seuraavissa osissa haluamme kertoa sinulle lähemmin ruusuristiläisten käsityksistä kuinka tämä sisäinen elävän veden lähde voidaan avata.