Itsensä voittava on kaikkivoipa

Gnostinen filosofia

”Gnothi seavton”, tunne itsesi. Näiden sanojen sanotaan olleen Delfoissa sijainneen ennustusluolan yläpuolella. Tutkiskele sisäisen olemuksesi tuntematonta maata. Opi tuntemaan sen harjanteet ja laaksot, sen rajat ja ilmasto. Kuta suurempi ja syvempi sielusi on, sitä enemmän aikaa tarvitset ja yhä vakavammin täytyy sinun keskittäytyä oman itsesi tutkisteluun. Se ei ole helppo tehtävä. Konfutse sanoi aikanaan: ”Itsensä todellinen voittaminen vaatii mitä suurimmissa määrin rohkeutta”.
Axel Fredenholm: Näin olen kuullut

Ihmisten tuntija on ymmärtäväinen, mutta itsensä tunteva on valaistunut.
Se joka voittaa toiset ihmiset, on vahva, mutta se joka voittaa itsensä, on kaikkivoipa.
Se joka hillitsee itsensä, on rikas,
mutta se joka on energinen, omaa tahdonvoiman.
Se joka ei poikkea ydinluonnostaan, elää pitkään,
mutta se joka kuolee eikä silti ole mennyttä, nauttii ikuisesta elämästä.
Dao De Jing, luku 33

Se joka voittaa toiset ihmiset, on vahva,
mutta se joka voittaa itsensä, on kaikkivoipa

Mikä tai kuka on tuo itse, joka jokaisen tulisi oppia tuntemaan ja voittamaan? Minä, persoonallisuus, luonne, korkeampi itse…? Tai sittenkin jotakin muuta…? Antakaamme Jan van Rijckenborghin esittää vastauksia näihin tärkeisiin kysymyksiin kirjassa Kiinalainen Gnosis:

Itsetuntemus on uskomattoman vaikeaa, sen kai tiedämme. Kun ajattelemme sen eteen näkemäämme vaivaa, emme todennäköisesti voi muuta kuin huokailla sen saavuttamisen mahdottomuutta. Kaikesta huolimatta itsetuntemus on vasta ensiaskel kohti itsensä parantamista! On surullista, että tulokset jäävät laihoiksi siitä huolimatta, että monet pyrkivät itsetuntemukseen hartaasti ja vilpittömästi.

Raamattu puhuu totisinta totta sanoessaan: ”Joka voittaa itsensä on vahvempi kuin se, joka voittaa kaupungin.” Lao Zi ilmaisee asian sanoin: ”Ihmisten tuntija on ymmärtäväinen, mutta itsensä tunteva on valaistunut.”

Suurin osa ihmisistä kykenee melko hyvin havainnoimaan toisten tekemisiä ja määrittelemään, mikä heidän käytöksessään on hyvää, mikä huonoa. Ihmiset osaavat kertoa kanssaihmisistä hyvin yksityiskohtaisesti lähes kaiken. Mielipiteisiin ei kuitenkaan pitäisi luottaa, sillä kukaan ei pysty näkemään toisten ihmisten toiminnan tai puheiden sisäisiä motiiveja. Niitä voidaan korkeintaan arvailla. Tästä huolimatta suurin osa ihmisistä pystyy hankkimaan tarvitsemaansa itsetuntemusta ainoastaan toisten ihmisten mielipiteistä. Tämän ymmärtävä ja tunnustava tietää hapuilevansa itsetuntemuksen etsinnässään täydellisessä pimeydessä.

Ehkä kysymme, mistä tämä voisi johtua. Se johtuu siitä, että useimmilta puuttuu aistielin, sisäinen kyky, jolla he pystyisivät tarkkailemaan itseään ja käytöstään objektiivisesti. He eivät pysty jäljittämään sisäisiä motiivejaan, joista heidän käytöksensä syntyy, sen paremmin kuin niiden taustalla vaikuttavia astraalisia voimiakaan. Useimmille syyn ja seurauksen kirja, yksilöllisen karman kirja, on hermeettisesti sinetöity.

Ihmisen tehtävänä on oppia tuntemaan mysteeri, jonka resepti kuuluu:

  1. itsetuntemus – joka tuottaa valaistumisen;
  2. itsensä voittaminen – joka tuottaa kaikkivoimaisuuden;
  3. uuden energiamuodon vapauttaminen – joka synnyttää tahdon maagisen kyvyn;
  4. pääsy ikuiseen uuteen elämään, kun matka aineen halki on päättynyt.

Joku saattaa kysyä: ”Kuinka hankin itsetuntemusta ja valaistun? Mitä valaistuminen tarkoittaa?” Ihmisellä on oltava riittävästi kokemuksia ja hänen on täytynyt juoda katkerasta kärsimystenmaljasta löytääkseen todellisen vastauksen näihin kysymyksiin. Kokemus nostaa ihmissydämestä sellaisia kysymyksiä kuin: ”Mikä tarkoitus elämälläni on? Mitä ihmisyys todellisuudessa tarkoittaa? Mikä ihmiskunnan kohtalo on?”

Silloin kun näitä kysymyksiä ei esitetä älyllisesti, vaan ne kumpuavat syvältä sisältämme todellisina ongelmina, etsintätarve syntyy spontaanisti. Kun etsintä alkaa, tarpeesta tulee suorastaan pakottava olemassaolonkysymys, ja silloin Universaali Oppi, maailmaa ja ihmiskuntaa koskeva jumalallinen suunnitelma, avautuu kokonaisuudessaan.

Tiedonhalun nojatessa todelliseen sisäiseen tarpeeseen opiskeluprosessi poikkeaa selvästi siitä, mitä itsetuntemuksen hankkimisella tavallisesti ymmärretään. Opiskelu auttaa ymmärtämään, että:

  • minätietoisuus on pelkkää motorista toimintaa, jonka tehtävänä on pitää persoonallisuus hengissä ja hyvässä kunnossa;
  • persoonallisuus kuuluu luomakuntaan;
  • se on tarkoitettu todellisen Ihmisen kehitysalustaksi;
  • tuntemamme persoonallisuuselämä ei ole elämää sanan varsinaisessa merkityksessä;
  • ja koska se ei ole yhteydessä todelliseen Ihmiseen, se on pelkästään animaalista.

Kun ihminen alkaa ymmärtää, hänen latentti, sydämen ruusuna tunnettu sisäinen kosketuskohtansa herää ja alkaa kukoistaa. Ruusussa puhuu ääni, monadisen liekin ääni, joka on osa korkeampaa Ihmistä, joka tulee liittää sielun avulla alempaan ihmiseen.

Tässä on se Itse, joka ihmisen tulee oppia tuntemaan alemman itsen voittamisen kautta. ”Hänen tulee kasvaa ja minun vähetä.”

Tekstiote: Jan van Rijckenborgh ja Catharose de Petri:
Kiinalainen Gnosis, Dao De Jingin kommentaari, 2019
Kuva: © Pentagrammi/de Rozekruis Pers

//To change logo link to the main site