Kultaisen Ruusuristin Koulu nykyaikana

Kultaisen Ruusuristin Koulu

Kultaisen Ruusuristin Koulun 88-vuotisen olemassaolon aikana ei ole turvauduttu tavanomaiseen menetelmään, jossa oma köyhyys salataan ”hakemalla vanhat hevoset tallista”. Totuus ja tehtävä pysyvät aina samoina ja ne tulee täyttää, langennut ihminen on ohjattava takaisin alkuperäiseen isänmaahan. Langenneelle pitää näyttää ainoa tie, ainoa totuus, ainoa elämä, jotka pysyvät alati muuttumattomina.

Aika muuttuu, ihmisen lankeemuksen laatu ja määrä sekä ihmiskunnan aineellinen ja henkinen tila vaihtelevat. Universaali oppi mukautuu älykkäästi kunkin hetken tarpeisiin. Emme halua pitää hengissä vanhaa, vaan universaalia. Emme halua soveltaa vanhaa, vaan universaalia, juuri nyt järjellis-moraalisesti mielekästä menetelmää.

Tältä pohjalta ymmärrämme Kristuksen sanat: “Kaikki vanha on mennyt, katso, kaikesta on tullut uutta. ”Sen kanssa näennäisessä ristiriidassa on: “En ole tullut hajottamaan lakia ja profeettoja, vaan täyttämään ne.” Tapa, jolla ikuinen muuttumattomuus ilmentyy nykyisyyteen sopeutettuna ajassa, tulee välttämättä ymmärtää.

Ellei henkinen työmme täytä tätä tunnusmerkistöä, se on kuollutta. Jokaisen henkisen liikkeen tulee ymmärtää universaali tehtävänsä ajankohtaisella nykyhetkellä. Vaikuttaakin ehkä oudolta tässä yhteydessä kiinnittää huomio menneisyyteen, Egyptiläisen kuolleittenkirjan taivaslaivaan. Pyrimme nyt kuitenkin ankkuroimaan sen aktuaalisuuden tähän aikaan ja teemme matkan menneisyyteen. Toivomme, että lukija hetkeksi pysähtyessään voi muuttaa elämäntiensä todelliseksi kotiinpaluuksi.

“Kaikki vanha on mennyt, katso, kaikesta on tullut uutta.” Mistä on tullut uutta? Seuratessamme Egyptiläisen kuolleittenkirjan kohtauksia näemme poikkeuksetta taivaslaivan, aurinkoveneen. Kun Osiris astuu aurinkoveneeseen, näemme myös hänen seitsemän sädettään. Jossakin kuvassa veneessä on seitsemän soutajaa tai seitsemän airoparia. Joskus Isis istuu Osiriksen vieressä, ja Horus-lapsen lähellä näkyy seitsemän sädettä.

Kun Xisuthrus – tai Xisuthros, kaldealaisten Nooa – pelastuu, taivaslaivassa hänen viereensä istuutuu seitsemän jumaluutta. Kun kiinalainen Yao nousee laivaan, näemme seitsemän hahmon astuvan sinne hänen perässään. Voimme ajatella myös Manua ja seitsemää rishiä, jotka purjehtivat hänen kanssaan arkissa.

Poeranan, ja varsinkin persialaisen Wendidádin, erään hyvin vanhan pyhän kirjan, tarinat ovat erittäin samankaltaisia. Wendidádissa Ahura Mazda käskee Yimaa, renkiään: ”Tee wara, aitaus, ja sitten argha, arkki, kulkuneuvo. Kokoa sinne kaikki alkuperäiset miehiset ja naispuoliset elämänytimet. Murenna käsissäsi maata. Herätä kaikki luomattomat valot elämään.”

 

Matkalle lähteminen

Nooan arkin tapahtumat etenevät yhtäläisesti. Nooa ottaa taivaslaivaansa, jonka avulla hän nousee luonnon tulvan yläpuolelle, elämän kaikki alkuperusteet, joita tarvitaan todelliseen jumalalliseen elämään. Myös erämaan ilmestysmajan sisällä olleessa liiton arkissa sekä Jerusalemin temppelissä kohtaamme todellisen taivaallisen elämän tunnusmerkistön.

Uudessa Testamentissa kerrotaan seitsemästä enkelistä ja seitsemästä torvesta. Enkelit puhaltavat toinen toisensa jälkeen torveen. Seitsemännen enkelin puhallettua torveensa kuuluu voimakasta jylinää. Tämän voimme lukea Ilmestyskirjasta. Äänet riemuitsevat: koko planetaarisen kosmoksen kuninkuus on nyt tullut meidän Herrallemme ja hänen Kristukselleen. Hän hallitsee kuninkaana ikuisesti. Jumalan temppeli taivaassa avataan, ja oppilas näkee sen keskellä arkin, perille saapuneen aurinkoveneen, taivaslaivan. Näin voimme tiedostaa Egyptiläisen kuolleittenkirjassa kuvatun Osiriksen aurinkoveneen olevan saman, jonka näkijä näki Patmoksella. Merkitys pysyy siis muuttumattomana kautta aikojen.

Tutkiaksemme tätä muuttumatonta merkitystä hieman lähemmin valitsemme esimerkiksemme Yiman taivaslaivan Wendidádista, Zarathustran kirjan 2. luvusta, 25. jakeesta eteenpäin. Yima rakentaa ensin waran, aitauksen, toisin sanoen työpaikan. Siellä hän rakentaa arghan, uuden kulkuvälineen universaalin elämän lakia noudattaen. Waraan kuuluva ihminen on vapaamuurari, jolla on uusi vasara ja uusi sana. Hän on luonut itselleen uuden työpaikan ja etääntyy nyt dialektiikan elämästä, astuu uuteen elämänkenttään valmistaakseen siellä arghansa, taivaslaivansa. Argha, aurinkovene ja taivaslaiva ovat kohti alkuperäistä isänmaataan matkaavan jumalallisen ihmisen mystisiä nimityksiä.

Matkalle lähteminen ja rakennelman valmistaminen edellyttävät waraa, aitausta, jossa ihminen voi rakenteellisesti ja perustavanlaatuisesti ottaa etäisyyttä tavalliseen elämään, elämäntiehen ja elämänmenetelmään, jotka hän on todennut vääriksi. Hän murentaa käsissään maata, luopuu luonnon minästä ja rakentaa luomansa waran suojissa uutta ihmistä, taivaslaivaa, jolla hän pystyy purjehtimaan Jumalan temppeliin. Menneisyydessä matkaaminen päättyy siihen.

 

Rakentajan tehtävät

Ei ole olennaista, mihin jumalallisen kosketuksen ja herättämisen järjestelmään syvennymme, sillä Egyptiläisen kuolleittenkirjan esittämä kotimatka on täysin yhtenevä Ilmestyskirjan kanssa. Jeesus Kristuksesta sanottiin: ”Egyptistä olen kutsunut poikani.” Täysin ymmärrettävää. Toteamus sisältää muuttumattoman pelastussanoman, joka pysyy samana eilen ja tänään. Siinä viitataan yhteen ja samaan tehtävään, tiehen, totuuteen, rakentajantyöhön. ”Kaikki vanha on mennyt, kaikesta on tullut uutta. ”Miten nämä sanat pitäisi ymmärtää tänä päivänä? Vanha ilmenee jatkuvasti ajan ja inhimillisen elämänaallon tehtävän ja tilanteen kanssa sopusointuisella tavalla ja mukautuu kosmoksen lukemattomiin valtaviin kehityksiin.

Monet oppilaat valmistautuvat vapaamuurareina rakentamaan arghan valmistamansa waran sisällä. Vertauskuviin kätkettyjen arvojen aika on ohi. Nykyaikaisen Hengenkoulun oppilas tuodaan mikrokosmoksensa seitsemän kertaa seitsemän aspektin eteen, seitsemän elämänkenttänsä eteen. Nämä seitsemän elämänkenttää tietoisuudenytimineen, risheineen, tulee entisöidä. On olemassa voima, aktuaalinen kosketus. Puhumme uudesta elämänkentästä ja sen yhteydessä myös uudesta, korkeamman tietoisuuden koulusta, jonka avulla seitsenkertainen ihminen pystyttää waran. Oppilasta palvelee laaja ja selvärajainen filosofia, joka auttaa häntä orientoitumaan.

Uudella tiellä edetessään hänen on tehtävä selvä ero waran, työpakkansa, sisällä ja sen ulkopuolella olevan ihmisen välillä. Tästä on valtavia seurauksia. Joku jatkaa totuttua elämäänsä, toinen nousee taivaslaivaan ja kokee täydellisen muutoksen. Jotta muutos onnistuisi, ajan henkiset, kosmiset ja ilmakehälliset olosuhteet on otettava huomioon.

 

Kuinka Jumalan kutsu tulisi ymmärtää?

Rajoittuminen vanhojen menetelmien tutkimukseen ei ole mielekästä, sillä vanhat koulut kuuluvat menneisyyteen. Sata vuotta sitten olleilla käytänteillä ei tänä päivänä enää ole vapauttavuutta. ”Kaikki vanha on mennyt, kaikesta on tullut uutta.” Tästä syystä puhumme Ruusuristissä uudesta filosofiasta, uudesta tietoisuudenkoulusta. Pojan tavoin myös nämä toimet on kutsuttu Egyptistä, ne pohjautuvat toisin sanoen Egyptiläiseen kuolleittenkirjaan. Uudella ajalla ne kertovat ja todistavat universaalista katoamattomuudesta.

“Egyptistä kutsumisella” on myös toinen merkitys. On hyväksi pohtia tätäkin puolta asiasta. Sana Egypti voidaan kääntää sanalla “pimeys”. Pyhän kirjoituksen ote voidaan siis lukea seuraavasti: “Olen kutsunut poikani pimeydestä.” Tähän sananselitykseen kätkeytyy tärkeä opetus kaikille etsijöille, sillä meidän ajallamme jos milloinkaan voidaan puhua pimeydestä.

Onko maailmanhistoriassa milloinkaan aiemmin vallinnut nykyisenkaltaista täydellistä globaalia turmelusta ja rappiota? Eikö juuri nyt luonnottomuus ole huipussaan kaikilla elämänalueilla?
Tällaisella täydellisessä pimeydessä kaikkia Jumalan “poikia” kutsutaan. Jokaisen ihmisen mikrokosmisessa järjestelmässä on todellinen Jumalan lapsi, näennäisinhimillisyyden ja valheiden vanki, tietämättömyyden yöhön kahlittu. Tätä vangittua ja kahlittua Jumala kutsuu.

Jumalan kutsu ei ole pelkkä tietoisuuttamme hämmentävä ja alkumuistoamme herättelevä ääni, vaan ajankohtainen voima, joka koskettaa maailmaa ja ihmiskuntaa aiheuttaen syvällisiä prosesseja ja kehityksiä. Jumalan kutsu tähtää siihen, että etsijä reagoi senhetkiseen jumalanvoimaan harmonisesti ja älykkäästi. Menneisyyden mietiskeleminen ei sen vuoksi ole mielekästä, jos samalla unohtuu, mitä ihmiseltä juuri nyt edellytetään. Vain sillä edellytyksellä, että sanat “Egyptistä minä olen kutsunut poikani” saavat todellisen merkityksen ja uuteen vapaamuurarijoukkoon liittyy innokkaita rakentajia, voima vaikuttaa ihmisessä.

Pentagrammi 3/2012

//To change logo link to the main site