Itsetuntemus ja sisäinen uudistuminen

Gnostinen filosofia

Itsetuntemus

Kuinka itsetuntemus saavutetaan? Pitääkö opiskella psykologiaa? Nykyään psykologian tutki-muskohteena on mainen persoonallisuus, ei esoteeristen tieteiden tarkoittama sielu, psyche. Jotta ihmisen järjestelmä toimisi hyvin täällä aineellisessa maailmassa, hänen persoonallisuutensa tulee olla vakaa ja luja. Jos se on epävakaa ja häiriintynyt, psykologisista tai psykiatrisista hoidoista voi olla apua, mutta pitää muistaa, että ne eivät ohjaa ketään sielun maailmaan.

Monenlaisilla psykologisilla testeillä voidaan kartoittaa esim. persoonallisuustyyppi, vahvuudet, panostusta kaipaavat alueet ja persoonallisuudelle sopivat alat jne. Tästä voi olla suurta hyötyä valmistauduttaessa elämään, joka vastaa omia edellytyksiä. Mutta pystytäänkö näillä testeillä todella kertomaan, kuka kukin on? Ei, ne tarjoavat vain yksittäisiä malleja pureutumatta ytimeen.

Ashtavakra neuvoo meitä karttamaan samastumista muotoihin: ”Maa, tuli ja vesi, tuuli ja taivas – et ole mikään niistä. Jos kaipaat vapauteen, tiedä että olet Itse, noiden kaikkien todistaja, tietoisuuden sydän. Pane ruumiisi syrjään. Ole omassa tietoisuudessasi. Olet välittömästi onnellinen, ikuisesti hiljaa, ikuisesti vapaa. Et kuulu mihinkään kastiin. Mitkään velvoitteet eivät sido sinua. Muotoa vailla ja vapaa, aistien ulottumattomissa, kaiken todistaja. Ole siis onnellinen!”

Advaita Vedanta -traditiossa (hindulaisuuden filosofis-uskonnollisessa suuntauksessa) ihmisen korostetaan saavuttavan todellisen itsetuntemuksen tietoisuuden avulla. Kyseinen käytäntö on kautta historian tunnettu raja-joogana, jonka kantaisänä pidetään Patanjalia, hänen jooga-sūtria koskevan käsikirjansa perusteella. Tämä jooga on erilaista kuin miksi jooga mielletään länsimaissa, missä harjoitetaan eniten hatha-joogaa. Raja-joogassa fyysisiä harjoituksia ei niinkään ole. Sana jooga tarkoittaa yhdeksi tulemista: korkealla ja alhaalla olevan, taivaallisen ja maisen, yhteen liittymistä. Sama henkinen yhdeksi tuleminen löytyy myös juutalaisen mystiikan kabbalasta.

 

Sisäinen uudistuminen

Kukaan toinen ei ole rakentanut valmista henkistä polkua, jota pitkin jokaisen tarvitsisi vain kulkea. Edeltäjämme gnostis-henkisellä paluumatkalla asennoituivat henkilökohtaisiin tilanteisiinsa tavalla, joka edisti heidän sisäistä uudistumistaan. Heidän prosessin aikana hankkimansa kokemukset olivat yhteydessä heidän aikansa henkisiin traditioihin.

Jokaisen kuuluu raivata oma polkunsa omana aikanaan päästäkseen kadotettuun Valtakuntaan. Polku katoaa takana sitä mukaa kuin edetään, joten jälkiä ei voi seurata taaksepäin. Kukaan muu ei myöskään voi kulkea kenenkään toisen polkua, koska jokaisella on omat ainutkertaiset olosuhteensa ja edellytyksensä. Jumalalliseen alkuperään palaavalla ei ole käytettävissään valmista askel-askeleelta-suunnitelmaa, jota hän voisi noudattaa yksityiskohtaisesti ja lineaarisesti. H.P. Blavatskyn Hiljaisuuden äänessä todetaan: ”et voi kulkea polkua ennen kuin olet itse muuttunut tuoksi poluksi.”

Mitä haluamme sanoa nykypäivän etsijälle? Sanomme: Älä seuraa menneisyyden viisaiden jalanjälkiä, vaan tutki, mitä he etsivät! Kaikille avoimella henkisen muutoksen prosessilla on kaikesta huolimatta yleispätevä rakenne, joka voidaan löytää esimerkiksi Raamatun luomiskertomuksesta, jota moni tosin pitää vanhentuneena ja nykyaikaan sovittamattomana. Ovathan luonnontieteilijät todistaneet, ettei kreativistinen taivaan, maan, kasvien, eläinten ja ihmisten luominen voi olla totta. Lajien laajan ja monimutkaisen kehityksen käsittävän evoluutioteorian paikkansapitävyyttä ei yleisesti kyseenalaisteta.

Luomiskertomusta voidaan kuitenkin soveltaa niin makro- kuin mikrokosmisesti noudattaen lakia kuten ylhäällä, niin myös alhaalla: kuten suuressa, niin myös pienessä mittakaavassa. Genesiksen luomiskertomuksessa viitataan mikrokosmoksen, henkikipinän, sielun ja personallisuussielun syntymään! Kertomus ei todellisuudessa puhu 24 tunnin vuorokausista eikä peräkkäisistä vaiheista. Luomispäivät ovat emanaatioita, säteilyjä, laajentamista tai vuodattamista, jossa itsensä lähteen ydin laskeutuu levittämiinsä tuloksiin. Kaikki emanaatiot ovat läsnä samanaikaisesti. Kabbalassa ja myös muissa esoteerisissa traditioissa todetaan, että Ainoa, Lausumaton, ilmentää itseään alituisesti voimistuvana, suurenmoisena ja loistavana aikaansaaden yhä erilaistuneempia ja selvästi erottuvia emanaatioita. Kaiken Lähde jakautuu emanaatioiksi, jotka puolestaan jakautuvat emanaatioiksi, jotka puolestaan jakautuvat emanaatioiksi, loputtomasti!

Maailman rakastaminen tarkoittaa maailman lumoissa elämistä ja maailmaan kiinnittymistä. Lumoutuminen ja kiinnittyminen tulee lopettaa. Silloin ihminen voi elää ylhäällä olevassa maailmassa, vaikka hän edelleen tekee työtään alhaalla maailmassa. Hänellä on elävä yhteys Lähteeseen. Hän on kuin puu, jonka juuret ovat syvällä maassa ja joka kurottaa latvaansa ylös taivaaseen.

 

Teksti pohjautuu André de Boerin kirjaan Mysteries and Symbols of the Soul

//To change logo link to the main site